Geplaatst op Geef een reactie

Het initiatiefrecht voor de burger

Recent lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een website om online petities en wetsvoorstellen in te dienen. Bij deze vernieuwing kunnen we sceptische kanttekeningen plaatsen zoals de ondemocratische drempel van 25.000 handtekeningen of de vrijblijvende aard van deze burgervoorstellen. Bovendien ontbreekt de essentie: overleg tussen burgers en de uiteindelijke beslissing door de burgers. Burgerinitiatieven die niet in de smaak vallen bij een meerderheid van de partijen hebben zo geen kans op slagen, ondanks hun democratische legitimiteit.

Zoals enkele van de eerste initiatieven aantonen, bestaat er nog een risico. Partijen kunnen onder het mom van burgerinspraak hun eigen programma’s legitimeren. Medewerkers van een partij lanceren een initiatief en de achterban steunt dit massaal. Dit fenomeen heet vote brigading. Dat lijkt niet zo mooi, maar misschien is dat niet eens zo erg. Burgers die politiek actief zijn, zullen nu eenmaal meer geneigd zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Bovendien zet het een idee op de agenda, eerder dan een partij, laat staan een mediagenieke personaliteit. Daarom een ideetje: maak de voorstellen anoniem. Laat niet zien van wie het initiatief komt, zodat burgers (met of zonder partijlidkaart) kunnen kiezen of ze voor een idee zijn.

Anderzijds verraadt dit fenomeen een groter, dieper probleem met dit inspraakmiddel. De politiek actieve burger is meestal mannelijk, hoger opgeleid, middenklasser, enz… Om de wil van de burger te kennen, volstaat dit dus niet. Daarvoor is een middel als een gelote burgerassemblee eigenlijk beter.

Dit is echter al een positieve stap naar meer democratie, ook nog om volgende redenen:

  • Iedereen kan een voorstel indienen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Om een petitie te ondertekenen gelden enkel de minimumleeftijd van 16 jaar en verblijf in België als voorwaarde.
  • De petities kunnen online met het eID worden ingediend en ondertekend. Dit garandeert een bescherming van onze privacy op federaal niveau én het neemt administratieve drempels weg.
  • De weg die hiermee wordt ingeslagen, is dubbel. Enerzijds wordt het internet een praktische basisvoorwaarde om deel te nemen aan het politieke leven. (Vrij internet als basisrecht.) Anderzijds effent dit het pad naar digitale verkiezingen. Aangezien het eID gebruikt kan worden voor petities, belastingen en het steunen van kieslijsten, is het een kleine stap naar online verkiezingen.

Neem zelf een kijkje. Hier vind je een interessant voorstel waar veel van de piraten achter staan!

https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-430?locale=nl

Geplaatst op Geef een reactie

Piratenpartijen verhogen inzet in het Europees Parlement met 4 Zetels

Bij de verkiezingen van 26 mei heeft de Piratenpartij 4 zetels veroverd in het Europees Parlement, haar grootste overwinning tot nu toe. De Piraten nemen één zetel in Duitsland in terwijl ze er in Tsechië maar liefst drie bezetten.

De Piratenpartij heeft sinds haar ontstaan in Zweden vrij snel een Europese visie ontwikkeld mede door haar verzet tegen de copyrightwetgevingen. Zowel Zweden als Duitsland hadden in het verleden zeer in het oog springende verkozenen in het Europese Parlement die vaak messcherpe analyses afleverden. Met hun vier zetels behalen de Piratenpartijen het beste resultaat tot op heden. Het goede resultaat in Tsechië (3 zetels) is te danken aan de organisatiekracht van de Tsjechische Piraten de de laatste opeenvolgende verkiezingen blijven scoren.

In de vorige legislatuur vertegenwoordigde Julia Reda de Piratenpartij voor Duitsland. Ze bracht het kwakkelende beleid rond artikel 13 inzake uploadfilters onder de aandacht, ontleedde C.E.T.A. en het bijhorende netwerk van lobbyisten. Ze wist zich te profileren door haar scherpe analyses en vasthoudendheid.

Op de nationale niveau’s bezetten de Piratenpartijen nu zetels in Tsjechië (22), in IJsland (6) en in Luxemburg (2). Het ziet er niet naar uit dat het fenomeen van de Piraten snel zal luwen met een stevige basis en internationale samenwerking in het vooruitzicht.

(R°D)

Geplaatst op Geef een reactie

Wat willen de piraten?

Veel mensen vragen ons: “Ik zou op jullie willen stemmen, maar wat is jullie standpunt over migratie / klimaat / pensioenen?” Daarom eventjes voor de duidelijkheid:

Als we verkozen geraken, dan volgen we het voorbeeld van Julia Reda (Piratenpartij Duitsland) in Europa:

1.We documenteren alle voorstellen en ontwerpen die in de kamer komen, over alle thema’s.

2.We verspreiden alle informatie en laten elke burger die dat wenst mee beslissen wat onze positie is. Dat kan op een bijeenkomst of via een digitaal platform.

3.In functie daarvan zal de volksvertegenwoordiger onze stem geven.

Op deze manier is de volksvertegenwoordiger een doorgeefluik tussen de burger en het beleid en géén pion van de partij.

Andere rechten (bv. indienen van wetsvoorstellen, parlementaire vragen, inzage in rapporten of budgetten, enz…) passen we maximaal toe in functie van onze beoogde transparantie & directe democratie. Op gebied van privacy, internetvrijheid en intellectueel eigendom verdedigen we het piratenstandpunt en maken we onze acties en gesprekken ook publiek.

–> DUS: De burgers zijn de juiste mensen. Wij implementeren een methode zodat de wijsheid van het volk kan spreken, en niet de massa-hysterie.

Ons programma legt de basis voor een nieuw politiek systeem. Wij hebben geen collectieve standpunten rond grote problemen zoals pensioen, klimaat, migratie, wonen, … omdat de burger daar inspraak in moet krijgen. Het systeem moet veranderen. Totdat het systeem is veranderd geven wij het goede voorbeeld en werken wij, en onze eventuele verkozene(n), al op die manier. Individueel (als burgers) hebben we wel standpunten over bepaalde thema’s en daarover hebben we ook intern gesprekken (en dus geen “debatten”).

Geplaatst op Geef een reactie

Smurfendebat

Aanstaande zaterdag 18/5 vindt een gespreksavond plaats over ‘politieke vernieuwing’.
Deelnemers: Piratenpartij, Burgerlijst, Volt en Pro.
Moderatie: Radio Centraal.

Locatie: De Nieuwe Vrede (Vredestraat 16-22, 2600 Berchem)
Aanvang: 20u

Het evenement wordt live gestreamd via facebook.

Geplaatst op Geef een reactie

Persconferentie 16/5/2019

Als kleine groep die opkomt voor de verkiezingen wordt de Piratenpartij helaas niet uitgenodigd voor grote debatten of interviews. Ook in de media (stemtest, overzichtslijstjes, artikels) komen we  voorlopig niet aan bod, maar daar willen we verandering in brengen. We zijn erg gedreven en we geloven stellig in de visie van onze beweging. Om die in aanloop naar de verkiezingen wat meer bekendheid te geven organiseerden we zelf een persconferentie.

De tekst van de persconferentie kan u hier terugvinden.

Geplaatst op Geef een reactie

De meeste communautaire discussies leiden ons nergens. Zie hier waarom.

Op de nationale website van de Piraten vind je een opiniestuk door Josse (4de plaats voor de federale verkiezingen). Het is een persoonlijke omzetting na het lezen van het boek over de Belgische particratie van prof. De Wachter.  Dus eerder iets om over na te denken waarom de Piratenpartij nodig is dan een vast standpunt van de partij.

Laat ons zoeken naar structuren die eenvoudiger en horizontaler zijn, die de regering niet ondergeschikt maken aan de partijen en die de macht weer bij de burger leggen.

Klik hier voor het opiniestuk.

Geplaatst op Geef een reactie

Persvrijheid

Slechts enkele dagen voor het Europees Parlement een wet heeft gestemd die klokkenluiders beter moet beschermen, werd Julian Assange gearresteerd in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. De Australiër leefde daar sinds 2012 in afzondering, maar bleef zijn werk als voorzitter van WikiLeaks voortzetten. Dat Ecuador, na een recente presidentswissel, net in deze periode een cheque krijgt van het IMF, spreekt boekdelen.

“Het maakt niet uit wat je persoonlijk van Assange vindt: vanwege de persvrijheid, die ook van toepassing is op elektronische media, kan geen enkele persvertegenwoordiger worden vervolgd voor het publiceren van ‘staatsgeheimen’, zelfs niet voor het ‘aanzetten’ tot zijn informant. Bovendien kan Assange geen eerlijk proces verwachten voor een geheime speciale rechtbank in de VS. Aangezien de VS niet alleen op dit, maar op vele gebieden de internationale mensenrechten negeert, mag Assange niet aan de VS worden uitgeleverd. Dit zou een fataal signaal zijn voor alle klokkenluiders. De beschuldigingen van verkrachting die in Zweden worden geuit, moeten in het kader van de rechtsstaat worden opgehelderd.
Het feit dat Assange plotseling werd uitgeleverd na een machtswisseling en de publicatie van beschuldigingen van corruptie tegen de president van Ecuador vestigt de aandacht op de precaire situatie van Edward Snowden, de beroemde klokkenluider en tegenstander van surveillance. Snowden is een held geworden door de onthulling van illegale massabewakingsprogramma’s en verdient een permanent veilig verblijf in een rechtsstaat. De federale regering, die dit tot nu toe heeft geweigerd uit angst voor de VS, moet nu in actie komen”. (Patrick Beyer, Europees lijssttrekker voor de Piratenpartij in Duitsland)

Overheidstransparantie is onmisbaar in een goed functionerende democratie. Klokkenluiders zoals Assange en Snowden zijn van groot belang. Voor de duidelijkheid: hier vindt u een overzicht van de feiten die door WikiLeaks naar buiten zijn gebracht.
Wie denkt dat dit een ver-van-ons-bed-show is vergist zich. Denk maar aan LuxLeaks of de Panama-papers. Ook bij ons wordt vanuit politieke hoek geprobeerd nieuwsplatforms zoals Apache te muilkorven en op dit eigenste moment dreigt het bronnengeheim uitgehold te worden in ons Parlement.

Wij roepen de Belgische en Europese politieke partijen en regeringen op om de arrestatie van Julian Assange aan de kaak te stellen en hun invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk hem niet uitlevert.

Voorts verwachten wij een vlotte en degelijke implementering in België van de Europese richtlijnen omtrent klokkenluiders en een bescherming van de persvrijheid.

Onderteken mee de petitie gericht aan de Australische minister van Buitenlandse Zaken.

Geplaatst op 2 reacties

Copyright en vrije meningsuiting

De “trialoog”-vergaderingen (onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement) over de copyrighthervormingen vinden momenteel plaats achter gesloten deuren. De laatste herziening van deze regels dateert al van 18 jaar geleden. Hoog tijd voor een update dus … Maar dat ziet er niet zo goed uit.

In het huidige voorstel moeten online platforms, diensten en sociale media filters installeren die voorkomen dat gebruikers bestanden uploaden (artikel 13) of links delen (artikel 11) die het copyright zouden kunnen schenden. Een link naar een artikel (met een titel en afbeelding) of een beeld uit de pers in een filmpje worden illegaal en de internetplatforms zijn verantwoordelijk voor hun gebruikers. Om het zekere voor het onzekere te nemen zijn we “schuldig tot het tegendeel is bewezen” wanneer we voortaan iets op Facebook plaatsen. Deze uploadfilters zijn dus een ideaal instrument voor internettrollen, censoren en haatzaaiers om mensen monddood te maken.

Dit zal ervoor zorgen dat enkel de grote Amerikaanse spelers overblijven waardoor we onze privacy ook volledig uit handen geven. Andere diensten zullen voor de gemakkelijke weg kiezen en Europese gebruikers blokkeren.

Regelgeving die kunstenaars moest beschermen tegen de macht van gigantische entertainmentbedrijven en de mogelijkheid bood voor wetenschappers om beschermd werk te kunnen gebruiken bij hun onderzoek, wordt dan weer geschrapt.

Eind maart, begin april zal de uiteindelijke versie van deze wetgeving worden gestemd in het Europees Parlement. Wij vragen formeel aan onze vertegenwoordigers om tegen deze richtlijnen te stemmen.

Laat jij ook jouw stem horen?

1)Teken de petitie.

2)Contacteer onze parlementsleden. Stuur een e-mail, sms, telefoneer, twitter … Klik hier of hier.

3)Stuur een e-mail naar de Belgische verantwoordelijke politici. Klik hier.

Meer informatie:

De website van Julia Reda – Europees Parlementslid (Piratenpartij Duitsland)

Save Your Internet

Electronic Frontier Foundation

Geplaatst op Geef een reactie

Crowdfunding

(Foto bovenaan: De ecologische piratenboot waarmee we door heel Vlaanderen campagne zullen voeren.)

De Piratenpartij trekt naar de verkiezingen!

Omdat we beperkt zijn in geld en middelen, rekenen we op jullie steun.

Kapitein Sunset, zelf een piraat en voorstander van het basisinkomen, wil zijn boot ter beschikking stellen! Een volledig ecologische boot die door gans Vlaanderen zal varen om uit te leggen waarom wij meer democratie, privacy, overheids-transparantie, informatievrijheid en basisinkomen in ons vaandel dragen.

Hiervoor willen we, gedurende deze campagne, Kapitein Sunset van een basisinkomen voorzien, zodat hij rustig en onbezorgd zijn reis kan maken. 

Indien we over de kaap van de 2500€ gaan, dan gaat dit integraal naar de vzw die de Piratenpartij ondersteunt.

STEUN ONZE CAMPAGNE!

UPDATE: de voorlopige route van het Zonneschip kan je hier bekijken!

Geplaatst op Geef een reactie

IBM to acquire Red Hat in deal valued at $34 billion

Alex Sherman |

  • IBM announced plans to acquire Red Hat in a deal valued at about $34 billion.
  • Prior to the acquisition, Red Hat’s market capitalization stood at approximately $20.5 billion.
  • The acquisition is by far IBM’s largest deal ever, and the third-biggest in the history of U.S. tech.

IBM-Red Hat deal is all about resetting the cloud lanscape, says IBM CEO Rometty

IBM-Red Hat deal is all about resetting the cloud landscape, says IBM CEO Rometty  

IBM is acquiring Red Hat, a major distributor of open-source software and technology, in a deal valued around $34 billion, the companies announced on Sunday.

According to a joint statement, IBM will pay cash to buy all shares in Red Hat at $190 each. Shares in Red Hat closed at $116.68 on Friday before the deal was announced.

The open source, enterprise software maker will become a unit of IBM’s Hybrid Cloud division, with Red Hat CEO Jim Whitehurst joining IBM’s senior management team and reporting to CEO Ginni Rometty.

Goldman Sachs, J.P. Morgan and Lazard advised IBM on the Red Hat deal. Morgan Stanley and Guggenheim advised Red Hat.

The acquisition is by far IBM’s largest deal ever, and the third-biggest in the history of U.S. tech. Excluding the AOL-Time Warner merger, the only larger deals were the $67 billion merger between Dell and EMC in 2016 and JDS Uniphase’s $41 billion acquisition of optical-component supplier SDL in 2000, just as the dot-com bubble was bursting.

Red Hat started 25 years ago as a distributor of a particular flavor of Linux, an open-source operating system that is commonly used in server computers that power company data centers. Today, Red Hat is known for distributing and supporting Red Hat Enterprise Linux, as well as other technologies commonly used in data centers. The company, which went public at the peak of the dot-com boom in 1999, earned $259 million on revenue of $2.92 billion in its last fiscal year, which ended Feb. 28. Its revenue grew 21% between the 2017 and 2018 fiscal years.

Rometty told CNBC that the deal should not be interpreted as part of any plan for her to transition out of her position as CEO at IBM.

“I’m still young and I’m not going anywhere,” she told CNBC.

IBM will pause share repurchases in 2020 and 2021, but won’t touch its dividend. The pause is a cautionary measure as the company plans on returning to its normal leverage ratio in about two years.

Open source has been the biggest theme in technology this year. Prior to IBM’s purchase of Red Hat, two of the biggest tech deals of the year were Microsoft’s $7.5 billion purchase of GitHub, a code-sharing service, and Salesforce’s $6.5 billion acquisition of MuleSoft, whose technology stitches together disparate software applications, data and devices. Earlier this month, big-data rivals Cloudera and Hortonworks agreed to merge in a $5.2 billion deal.

Both Rometty and Whitehurst, in comments to CNBC, agreed that Microsoft’s purchase of GitHub was “irrelevant” to IBM and Red Hat’s decision to enter into a deal.

While Red Hat has talked for years about potentially selling itself to other companies, including Google, never has anything gotten nearly as serious as the negotiations with IBM, according to people familiar with the matter.

“We were not looking to do something,” Whitehurst told CNBC.

IBM reported lighter-than-expected revenue in its most recent earnings update, and its revenues shrank from the previous year after three quarters of growth. Prior to that brief growth period, the company’s revenues had been slowly declining for about five years.

The company has been working to catch up to Amazon and Microsoft in the cloud infrastructure business.

Cloud is one of IBM’s four key strategic imperatives, or growth drivers — the others are social, mobile and analytics — and in the quarter, IBM announced cloud deals with Economical Insurance, ExxonMobil and Novis.

IBM and Red Hat said the deal would enable businesses to do even more work in the cloud, keeping their apps and data portable and secure, no matter which cloud or hybrid technologies they adopt.

–CNBC’s David Faber , Ari Levy and Jordan Novet contributed to this report.