Geplaatst op Geef een reactie

Piratenpartijen verhogen inzet in het Europees Parlement met 4 Zetels

Bij de verkiezingen van 26 mei heeft de Piratenpartij 4 zetels veroverd in het Europees Parlement, haar grootste overwinning tot nu toe. De Piraten nemen één zetel in Duitsland in terwijl ze er in Tsechië maar liefst drie bezetten.

De Piratenpartij heeft sinds haar ontstaan in Zweden vrij snel een Europese visie ontwikkeld mede door haar verzet tegen de copyrightwetgevingen. Zowel Zweden als Duitsland hadden in het verleden zeer in het oog springende verkozenen in het Europese Parlement die vaak messcherpe analyses afleverden. Met hun vier zetels behalen de Piratenpartijen het beste resultaat tot op heden. Het goede resultaat in Tsechië (3 zetels) is te danken aan de organisatiekracht van de Tsjechische Piraten de de laatste opeenvolgende verkiezingen blijven scoren.

In de vorige legislatuur vertegenwoordigde Julia Reda de Piratenpartij voor Duitsland. Ze bracht het kwakkelende beleid rond artikel 13 inzake uploadfilters onder de aandacht, ontleedde C.E.T.A. en het bijhorende netwerk van lobbyisten. Ze wist zich te profileren door haar scherpe analyses en vasthoudendheid.

Op de nationale niveau’s bezetten de Piratenpartijen nu zetels in Tsjechië (22), in IJsland (6) en in Luxemburg (2). Het ziet er niet naar uit dat het fenomeen van de Piraten snel zal luwen met een stevige basis en internationale samenwerking in het vooruitzicht.

(R°D)