Geplaatst op Geef een reactie

Het initiatiefrecht voor de burger

Recent lanceerde de Kamer van Volksvertegenwoordigers een website om online petities en wetsvoorstellen in te dienen. Bij deze vernieuwing kunnen we sceptische kanttekeningen plaatsen zoals de ondemocratische drempel van 25.000 handtekeningen of de vrijblijvende aard van deze burgervoorstellen. Bovendien ontbreekt de essentie: overleg tussen burgers en de uiteindelijke beslissing door de burgers. Burgerinitiatieven die niet in de smaak vallen bij een meerderheid van de partijen hebben zo geen kans op slagen, ondanks hun democratische legitimiteit.

Zoals enkele van de eerste initiatieven aantonen, bestaat er nog een risico. Partijen kunnen onder het mom van burgerinspraak hun eigen programma’s legitimeren. Medewerkers van een partij lanceren een initiatief en de achterban steunt dit massaal. Dit fenomeen heet vote brigading. Dat lijkt niet zo mooi, maar misschien is dat niet eens zo erg. Burgers die politiek actief zijn, zullen nu eenmaal meer geneigd zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Bovendien zet het een idee op de agenda, eerder dan een partij, laat staan een mediagenieke personaliteit. Daarom een ideetje: maak de voorstellen anoniem. Laat niet zien van wie het initiatief komt, zodat burgers (met of zonder partijlidkaart) kunnen kiezen of ze voor een idee zijn.

Anderzijds verraadt dit fenomeen een groter, dieper probleem met dit inspraakmiddel. De politiek actieve burger is meestal mannelijk, hoger opgeleid, middenklasser, enz… Om de wil van de burger te kennen, volstaat dit dus niet. Daarvoor is een middel als een gelote burgerassemblee eigenlijk beter.

Dit is echter al een positieve stap naar meer democratie, ook nog om volgende redenen:

  • Iedereen kan een voorstel indienen, ongeacht leeftijd of nationaliteit. Om een petitie te ondertekenen gelden enkel de minimumleeftijd van 16 jaar en verblijf in België als voorwaarde.
  • De petities kunnen online met het eID worden ingediend en ondertekend. Dit garandeert een bescherming van onze privacy op federaal niveau én het neemt administratieve drempels weg.
  • De weg die hiermee wordt ingeslagen, is dubbel. Enerzijds wordt het internet een praktische basisvoorwaarde om deel te nemen aan het politieke leven. (Vrij internet als basisrecht.) Anderzijds effent dit het pad naar digitale verkiezingen. Aangezien het eID gebruikt kan worden voor petities, belastingen en het steunen van kieslijsten, is het een kleine stap naar online verkiezingen.

Neem zelf een kijkje. Hier vind je een interessant voorstel waar veel van de piraten achter staan!

https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-430?locale=nl

Geplaatst op Geef een reactie

Burgerlijsten leggen klacht neer tegen VRT

STEMTEST HEEFT VERKIEZINGSRESULTATEN BEÏNVLOED

Kandidaten van verschillende burgerlijsten hebben een klacht ingediend bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Zij voelen zich bij de verkiezingen benadeeld door het “cordon médiatique” dat de VRT tegen hen instelde.

Aan de verkiezingen van mei 2019 hebben verschillende zogenaamde burgerlijsten deelgenomen. Deze lijsten of partijen laten hun programma volledig of gedeeltelijk bepalen door de mening van de burger. De manier waarop ze dat willen doen, varieert van gelote burgerraden, deliberatieve democratie tot volksraadplegingen en bindende referenda. Het gaat om de Piratenpartij, de Burgerlijst, PRO en de Coöperatie.

De kiezer had slechts drie keuzes: Vlaams Belang, PVDA of blanco
Het aantal kiezers die niet of blanco stemmen, stijgt langzaam maar gestaag. De VRT zocht in een reportage naar de motieven van deze ‘electorale stakers’. De weerzin van het politieke systeem en het gevoel dat hun stem er niet toe doet, kwamen er als belangrijkste uit.

Het is net op deze twee grieven dat de burgerlijsten een antwoord formuleren. Noch het thema ‘democratie en politieke vernieuwing’ noch de burgerlijsten zelf mochten van de VRT-redactie aan bod komen tijdens de verkiezingscampagne. De kiezer die het politieke systeem wil veranderen, kreeg daardoor slechts de keuze tussen Vlaams Belang, Pvda of blanco/niet stemmen.

Geen vertegenwoordiging in de stemtest
Eén van de zaken die de burgerlijsten dwars zat, is het feit dat ze niet voorkwamen in de stemtest van de VRT, terwijl de stemtest in Nederland en Duitsland wél alle partijen bevat. De stemtest is nochtans de belangrijkste bron bij de stemkeuze geweest volgens onderzoeken.(1) De burgerlijsten zijn er daarom van overtuigd dat de stemtest de verkiezingsresultaten heeft beïnvloed.

In Duitsland spande VOLT een kortgeding aan omdat in de resultaten slechts de 8 grootste partijen werden weergegeven in plaats van alle partijen.(2) VOLT won het kortgeding en de stemtest moest aangepast worden. Door de commotie en aandacht behaalde VOLT zelfs een zetel bij de Europese verkiezingen. Verschillende kandidaten van de Vlaamse burgerlijsten zijn van plan om de volgende keer dit voorbeeld te volgen en ook een kortgeding aan te spannen.

Ook Waalse burgerlijst dient klacht in (3)
Ook in Wallonië diende burgerlijst “Collectif Citoyen” een klacht in tegen RTL-TVI bij de Waalse tegenhanger van de Raad voor Journalistiek (CSA), om vergelijkbare redenen.

Lees ook de artikels hierover in De MorgenHet Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg.

(1) https://www.hln.be/de-krant/welke-bronnen-hebben-belangers-gebruikt-om-keuze-te-maken~ab7141e1/
(2) https://www.bento.de/politik/wahl-o-mat-hat-viele-schwaechen-doch-die-volt-aktion-ist-laecherlich-a-fbc7cc8b-eab7-4068-9cdf-5486895bd476?fbclid=IwAR1McsF6PzI5YIDhNQRHY3JVUKhMZbyx4z3RCpNohJXDamX1VPznPohopag
(3) https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190521_01338464/le-collectif-citoyen-attaque-rtl

Geplaatst op Geef een reactie

Piratenpartijen verhogen inzet in het Europees Parlement met 4 Zetels

Bij de verkiezingen van 26 mei heeft de Piratenpartij 4 zetels veroverd in het Europees Parlement, haar grootste overwinning tot nu toe. De Piraten nemen één zetel in Duitsland in terwijl ze er in Tsechië maar liefst drie bezetten.

De Piratenpartij heeft sinds haar ontstaan in Zweden vrij snel een Europese visie ontwikkeld mede door haar verzet tegen de copyrightwetgevingen. Zowel Zweden als Duitsland hadden in het verleden zeer in het oog springende verkozenen in het Europese Parlement die vaak messcherpe analyses afleverden. Met hun vier zetels behalen de Piratenpartijen het beste resultaat tot op heden. Het goede resultaat in Tsechië (3 zetels) is te danken aan de organisatiekracht van de Tsjechische Piraten de de laatste opeenvolgende verkiezingen blijven scoren.

In de vorige legislatuur vertegenwoordigde Julia Reda de Piratenpartij voor Duitsland. Ze bracht het kwakkelende beleid rond artikel 13 inzake uploadfilters onder de aandacht, ontleedde C.E.T.A. en het bijhorende netwerk van lobbyisten. Ze wist zich te profileren door haar scherpe analyses en vasthoudendheid.

Op de nationale niveau’s bezetten de Piratenpartijen nu zetels in Tsjechië (22), in IJsland (6) en in Luxemburg (2). Het ziet er niet naar uit dat het fenomeen van de Piraten snel zal luwen met een stevige basis en internationale samenwerking in het vooruitzicht.

(R°D)

Geplaatst op Geef een reactie

Wat willen de piraten?

Veel mensen vragen ons: “Ik zou op jullie willen stemmen, maar wat is jullie standpunt over migratie / klimaat / pensioenen?” Daarom eventjes voor de duidelijkheid:

Als we verkozen geraken, dan volgen we het voorbeeld van Julia Reda (Piratenpartij Duitsland) in Europa:

1.We documenteren alle voorstellen en ontwerpen die in de kamer komen, over alle thema’s.

2.We verspreiden alle informatie en laten elke burger die dat wenst mee beslissen wat onze positie is. Dat kan op een bijeenkomst of via een digitaal platform.

3.In functie daarvan zal de volksvertegenwoordiger onze stem geven.

Op deze manier is de volksvertegenwoordiger een doorgeefluik tussen de burger en het beleid en géén pion van de partij.

Andere rechten (bv. indienen van wetsvoorstellen, parlementaire vragen, inzage in rapporten of budgetten, enz…) passen we maximaal toe in functie van onze beoogde transparantie & directe democratie. Op gebied van privacy, internetvrijheid en intellectueel eigendom verdedigen we het piratenstandpunt en maken we onze acties en gesprekken ook publiek.

–> DUS: De burgers zijn de juiste mensen. Wij implementeren een methode zodat de wijsheid van het volk kan spreken, en niet de massa-hysterie.

Ons programma legt de basis voor een nieuw politiek systeem. Wij hebben geen collectieve standpunten rond grote problemen zoals pensioen, klimaat, migratie, wonen, … omdat de burger daar inspraak in moet krijgen. Het systeem moet veranderen. Totdat het systeem is veranderd geven wij het goede voorbeeld en werken wij, en onze eventuele verkozene(n), al op die manier. Individueel (als burgers) hebben we wel standpunten over bepaalde thema’s en daarover hebben we ook intern gesprekken (en dus geen “debatten”).

Geplaatst op Geef een reactie

Smurfendebat

Aanstaande zaterdag 18/5 vindt een gespreksavond plaats over ‘politieke vernieuwing’.
Deelnemers: Piratenpartij, Burgerlijst, Volt en Pro.
Moderatie: Radio Centraal.

Locatie: De Nieuwe Vrede (Vredestraat 16-22, 2600 Berchem)
Aanvang: 20u

Het evenement wordt live gestreamd via facebook.

Geplaatst op Geef een reactie

Persconferentie 16/5/2019

Als kleine groep die opkomt voor de verkiezingen wordt de Piratenpartij helaas niet uitgenodigd voor grote debatten of interviews. Ook in de media (stemtest, overzichtslijstjes, artikels) komen we  voorlopig niet aan bod, maar daar willen we verandering in brengen. We zijn erg gedreven en we geloven stellig in de visie van onze beweging. Om die in aanloop naar de verkiezingen wat meer bekendheid te geven organiseerden we zelf een persconferentie.

De tekst van de persconferentie kan u hier terugvinden.

Geplaatst op Geef een reactie

De meeste communautaire discussies leiden ons nergens. Zie hier waarom.

Op de nationale website van de Piraten vind je een opiniestuk door Josse (4de plaats voor de federale verkiezingen). Het is een persoonlijke omzetting na het lezen van het boek over de Belgische particratie van prof. De Wachter.  Dus eerder iets om over na te denken waarom de Piratenpartij nodig is dan een vast standpunt van de partij.

Laat ons zoeken naar structuren die eenvoudiger en horizontaler zijn, die de regering niet ondergeschikt maken aan de partijen en die de macht weer bij de burger leggen.

Klik hier voor het opiniestuk.