Piratenpartij Antwerpen op FB

Piratenpartij Antwerpen
3 weeks ago
Piratenpartij [NL]

Onze nederlandse collega's maken zich op voor de verkizingen. Zij nemen concretere standpunten in dan wij in België, zoals hieronder over politiegeweld.

In welke mate ben jij het hiermee eens?

#De_escalatie inplaats van #geweld!

#StemPiraat #Lijst19 #TKV2021

1 month ago
Pirate Party Belgium

Wie de piraten steunt, is voor vrijheid van informatie en een (vorm van) basisinkomen. Daarom willen we graag deze Europese burgerinitiatieven nog een keer onder de aandacht brengen die onze hulp nodig hebben.

Een handtekening zetten is niet zo moeilijk, maar moet wel officieel door je rijksregisternummer te geven.

Deze pagina wordt door veel mensen bekeken. Wij rekenen op jullie steun!

* ... See more

FR: Ceux qui soutiennent les pirates sont favorables à la liberté d'information et à une (forme de) revenu de base. C'est pourquoi nous souhaitons attirer encore une fois votre attention sur ces initiatives citoyennes européennes, car elles ont besoin de notre aide.

Signer la pétition n'est pas difficile, mais il faut le faire officiellement en donnant son numéro de registre ... See more

1 month ago
Het Burgerparlement

Een voorstel om de problemen van ons politiek systeem en het milieu tegelijk aan te pakken: Het Burgerparlement. "101 gelote burgers, representatief voor de diversiteit van de Belgische bevolking en gesteund door experten, denken na over hoe we de grootste uitdaging van onze tijd te lijf kunnen gaan."

Wat vindt jij van dit idee?

#meerinspraak #democratischevernieuwing

Een Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand

1 month ago
Werkgeversorganisatie Voka waarschuwt: werkgever kan een werknemer die niet gevaccineerd is weigeren

Zeg niet dat piraten het niet gezegd hebben ...

"Als werkgever mag je zelfs niet bij een werknemer navraag doen over zijn of haar medisch dossier of bij de dokter vragen wat de werknemer heeft als die ziek is. Dat is de privacy van de werknemer en de wet zegt dat je die privacy moet respecteren."

Altijd welkom bij de piraten, Grete Remen! 🏴‍☠️🏴‍☠️

Mensen beslissen zelf, benadrukt Voka, maar ze moeten er rekening mee houden dat werkgevers hen kunnen weigeren voor een job.

1 month ago
Basisinkomen in een liquide democratie

Een tijd geleden verscheen op Apache een interessante column over basisinkomen en liquide democratie. De auteur was zo vrij om ons toestemming te geven de tekst met jullie te delen, ondanks de paywall.

https://www.apache.be/2021/01/22/basisinkomen-in-een-liquide-democratie/

https://drive.google.com/file/d/1CSpDmT6b7yeFwLnMRCjzOeci-ZyzcweV/view?usp=sharing

Los van de verschillen tussen een UBI ... See more

Het basisinkomen past zich perfect in in onze steeds individualistischere en ‘liquidere’ democratie.

1 month ago
Kies nu je favoriete thema's!

https://burgerbegroting.be/ => de volgende fase is gestart!
Kies waaraan we 1.4 miljoen euro aan willen uitgeven voor het district Antwerpen Stad.

Er zijn 67 thema's in de Burgerbegroting waarvan er 12 overblijven, kies nu jouw favorieten!

1 month ago
Grand format – Le casse du siècle sur la vie privée des Belges

Voor wie na de Pano-reportage nog wat meer wil weten: in Le Soir konden we lezen wat de werkelijke plannen van Frank Robben en zijn bedrijf Smals zijn:

"Er is nog een vierde fase, die de ergste dystopische romans lijkt te zijn: het voor andere doeleinden gebruiken van onze gegevens dan die waarvoor zij zijn verzameld. Voorbeeld: toegang tot bepaalde openbare ruimten alleen voor degenen die ... See more

Comment le traitement de données à caractère personnel par l’Etat est devenu une usine à gaz, tentaculaire et opaque. Les garde-fous démocratiques se sont fissurés. Plaçant la Belgique en menace d’infraction grave au RGPD.

2 months ago

Volgende week komen we online bijeen!

Allen welkom!

2 months ago
Pirate Parties International

In Tsjechië wordt onder impuls van de Piratenpartij het systeem D'Hondt afgeschaft. Dat systeem geeft aan grote partijen een discriminerend voordeel bij de verdeling van de zetels. In België blijft men dit systeem nog steeds gebruiken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Methode-D%27Hondt

👨‍⚖️ BREAKING NEWS: The Czech Constitutional Court took the side of the smaller political parties and has stricken down discriminatory rules!

▪️ Prague, February 3, 2021 - The votes of the electorate haven’t had the same weight in the parliamentary elections, the Constitutional Court of the Czech Republic confirmed today. Pirates welcome the court's decision, as they have been ... See more

2 months ago
Kies nu je favoriete thema's!

Woon je in district Antwerpen?
Het is weer tijd om je stem bekend te maken: naar welke thema's moet het geld van de burgerbegroting in 2022 gaan?

👉Suggestie: onder 'een socialer district' vind je het thema 'participatie'😉

Er zijn 67 thema's in de Burgerbegroting waarvan er 12 overblijven, kies nu jouw favorieten!

« 1 of 3 »